Osnovni podaci:

Alkemy Play d.o.o.
Knez Mihailova 1-3, Beograd
11000 Beograd
tel. +381 11 41 55 820
fax. +381 11 41 55 820

Šifra delatnosti: 6202-Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
PIB: 109985161
Matični broj: 21279935
Račun: 160-471511-94 Banka Intesa

Pošaljite nam poruku popunjavanjem ovog formulara

Webexpress.rs kao deo Alkemy Play d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost Vaših podataka. Putem ovog forma prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Vaša email adresa koju unesete prilikom popunjavanja ovog forma neće biti iskorišćena za druge namene i neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima. U slučaju potrebe vaši lični podaci poput broja telefona će biti iskorišćeni za potrebe ostvarivanja kontakta i provere vaših podataka ali neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

Alkemy Play doo zadržava pravo da statistički obrađuje podatke korisnika i da iste koristi za sopstvene potrebe, u skladu sa važećim zakonskim aktima.

  • Unesite broj sa slike:
captcha refresh