Osnovni podaci:

Complus Visual Communication d.o.o.
Knez Mihajlova 1-3
Naučno tehnološki park Beograd
11000 Beograd
tel. +381 11 41 55 820
fax. +381 11 41 55 820

Šifra delatnosti: 72200 - Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
PIB: 103930880
Matični broj: 20044829
Račun: 160-206642-77

Pošaljite nam poruku popunjavanjem ovog formulara

Webexpress.rs kao deo Complus Visual Communication d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost Vaših podataka. Putem ovog forma prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Vaša email adresa koju unesete prilikom popunjavanja ovog forma neće biti iskorišćena za druge namene i neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima. U slučaju potrebe vaši lični podaci poput broja telefona će biti iskorišćeni za potrebe ostvarivanja kontakta i provere vaših podataka ali neće biti predmet prodaje ili ustupanja drugim pravnim licima.

Complus Visual Communication doo zadržava pravo da statistički obrađuje podatke korisnika i da iste koristi za sopstvene potrebe, u skladu sa važećim zakonskim aktima.

  • Unesite broj sa slike:
captcha refresh