Prednosti nacionalnih domena

Nacionalni internet domen je oznaka teritorijalne pripadnosti i kao takav izuzetno je bitan za definisanje internet identiteta svih koji žive i/ili rade u Srbiji.

Republika Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena: .RS i .СРБ. Prvi domen je ccTLD, a drugi, ćirilički, je IDN ccTLD. Vlasnici internet sajtova sami odlučuju da li žele da imaju internet adrese na jednom, drugom ili oba nacionalna domena.

Zašto je dobro da imaš svoj .RS i/ili .СРБ naziv domena:


1. PRISUSTVO

Nacionalni internet domen je odrednica prisustva na nekom tržištu, pa korisnik koji registruje .RS i/ili .СРБ domen, istovremeno i geografski određuje teritoriju za koju je njegov internet sajt prevashodno namenjen.

To je posebno bitno za internet pretraživače, jer oni vode računa o lokalnim sadržajima i u prikazu rezultata pretrage daju prednost sajtovima na .RS i .СРБ domenima kada imaju upit iz Srbije.

2. DOSTUPNOST

Još uvek je slobodan veliki broj potencijalno zanimljivih pojmova za naziv tvog budućeg internet domena u okviru .RS i .СРБ domenskih prostora (imena, naziva firmi ili proizvoda, geografskih i opštih pojmova iz oblasti kulture, istorije, umetnosti…).

Mnogi zanimljivi pojmovi u okviru generičkih internet domena (.COM, .ORG, .NET…) već su odavno zauzeti.

3. IDENTITET

Registrovanjem svih potrebnih .RS i/ili .СРБ domena potpuno štitiš svoj identitet, naziv svoje firme ili svojih brendova, proizvoda ili usluga na srpskom internet prostoru.

Nemoj da oklevaš sa ovim, može neko drugi da zauzme naziv domena koji ti je jako bitan i da na njemu podigne svoj lični ili poslovni internet sajt!

4. BEZBEDNOST

Nacionalni internet domeni pružaju veći stepen pouzdanosti i bezbednosti jer ne mogu da ih registruju neidentifikovane firme ili pojedinci, što je jako bitno u sprečavanju zloupotreba domena (lažno predstavljanje, sajber kriminal…).

Na primer, .COM domen može da registruje bilo ko i bez ikakve realne identifikacije, čak i sa potpuno izmišljenim podacima. Nasuprot tome, korisnici nacionalnih .RS i .СРБ domena moraju prilikom registracije da daju tačne, potpune i važeće podatke, koji se s vremena na vreme i proveravaju. Ovo svodi na najmanju moguću meru mogućnost prevara pri onlajn kupovini, elektronskom bankarstvu i drugim transakcijama na Internetu.

5. PRIPADNOST

Korišćenje nacionalnih internet domena pokazuje i pripadnost lokalnoj internet zajednici.

Pojedinci i firme koji deluju na srpskom internet prostoru, registracijom .RS i/ili .СРБ domena pokazuju pozitivan stav prema sredini u kojoj žive i rade. U svakoj lokalnoj internet zajednici na svetu takav pristup je dobro prihvaćen.

Korisnici .RS i .СРБ domena, kao deo lokalne internet zajednice, imaju i posebne pogodnosti da mogu da konkurišu za sufinansiranje svojih internet projekata kroz 4PI, kao i da njihovi projekti budu prezentovani na godišnjoj konferenciji o Internetu DIDS.

Dobar savet!

Preduhitri one koji trguju nazivima internet domenima!

To su firme ili pojedinci koji jeftino registruju nazive .RS i/ili .СРБ domena koji zvuče kao naziv tvoje firme ili brenda, kako bi ti ih kasnije skupo preprodali. To samo po sebi nije kažnjivo delo, ali tebi stvara nepotrebne troškove.

Posebne prednosti .СРБ domena su:

1. Jedini internet domen na svetu koji omogućava da se adrese sajtova pišu onako kako se i izgovaraju.

Zahvaljujući osobenosti srpske ćirilice da jednom glasu odgovara jedno slovo, adrese sa .СРБ domenom se, za razliku od, recimo, mnoštva domena na engleskom alfabetu, nedvosmisleno izgovaraju upravo onako kako su i napisane.

2. Ostvarenje ustavnog prava građana Srbije da mogu da koriste zvanično pismo i za svoje internet domene.

U vreme kada se u razvijenim zemljama i pravo na Internet smatra za osnovno ljudsko pravo, kada i najveće zemlje sveta brinu o očuvanju nacionalnog identiteta kroz domene na svom pismu, Srbija je među prvima napravila korak ka uspostavljanju domena na zvaničnom nacionalnom pismu.